Gdzie szukać pomocy medycznej? – lekarz rodzinny Twoim przyjacielem

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej powinna stanowić pierwsze miejsce, do którego udajemy się w ciągu dnia, w przypadku niewielkich dolegliwości. Każdy publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powinien zapewniać swoim pacjentom swobodny dostęp do lekarza tzw. pierwszego kontaktu.

Kto może przyjąć nas w przychodni?

Opiekę nad pacjentami w przychodni najczęściej sprawują lekarze zbliżonych specjalizacji. Zwyczajowo jest to internista (specjalizacja: choroby wewnętrzne), pediatra (specjalizacja: choroby wieku dziecięcego) lub coraz częściej spotykany lekarz rodzinny (specjalizacja: medycyna rodzinna).

Lekarz rodzinny – lekarz bez wykształcenia?

Często nie posiadamy odpowiednich informacji na temat wykształcenia lekarza rodzinnego z przychodni i uważamy, że jest on młokosem prosto po studiach. Prawda jest jednak zgoła inna. Rodzinny lekarz, jak każdy inny specjalista odbył szkolenie specjalizacyjne (zazwyczaj trwa ono 4-5 lat). W czasie trwania kursów specjalizacyjnych poznawał nie tylko wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, ale również pediatrii, geriatrii i dziedzin pokrewnych.

Białystok rodzinny lekarz posiada rozległą wiedzę, dzięki której może objąć swoją opieką całą rodzinę.